Visumaanvraag

Wij zijn er voor al uw vragen over het reguliere vreemdelingenrecht

Om Nederland in te reizen is in veel gevallen een visum nodig. Er zijn verschillende soorten visa.

Machtiging tot voorlopig verblijf MVV

Als u langer dan 90 dagen in Nederland gaat wonen, dan moet u in veel gevallen een verblijfsvergunning aanvragen. Een voorwaarde voor een verblijfsvergunning is een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Een mvv is een speciaal visum waarmee u Nederland kunt inreizen. Voor de meeste nationaliteiten geldt dat u een mvv nodig heeft om een verblijfsvergunning aan te kunnen vragen. De voorwaarden voor een mvv zijn streng. Onze juristen helpen u door te adviseren en dit visum voor u aan te vragen.

Kort verblijf

In de meeste gevallen heeft u ook een visum nodig als u maximaal 90 dagen naar Nederland wilt komen. U vraagt dan een visum voor kort verblijf aan. Met dit visum kunt u reizen naar de Schengenlanden en Zwitserland. Bij de aanvraag van dit type visum is het belangrijk dat uw reisdoel duidelijk is. Bovendien moet u voldoende financiële middelen tot uw beschikking hebben en aantonen dat u teruggaat naar het land van herkomst. Wij kunnen u helpen door u voor te bereiden op het proces en u te informeren. Mocht uw aanvraag voor een visum worden afgewezen, kunnen wij namens u optreden tijdens een bezwaarprocedure.

Faciliterend visum

Als u de ouder bent van een minderjarig Nederlands kind en u wilt samen met uw kind in Nederland wonen, heeft u afhankelijk van uw nationaliteit, een verblijfsvergunning nodig. U heeft bovendien een visum nodig om Nederland in te kunnen reizen. Dit is een faciliterend visum. Reist u samen met of naar een familielid dat de nationaliteit heeft van de EU/EER of Zwitserland? Dan kunt u ook een faciliterend visum aanvragen. Het visum vraagt u aan bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u woont.

In bovenstaande procedures, maar ook in andere gevallen kunnen wij u bijstaan. Leg ons uw situatie uit. Wij zijn u graag van dienst.

Vreemdelingenrecht

Réunir Rechtshulpverlening helpt u bij al uw vragen over visa en verblijfsvergunningen

Veelgestelde vragen over visa

Wat is een mvv?

Een mvv is een machtiging tot voorlopig verblijf. Dit is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst of het land van verblijf in het paspoort plakt. Met de sticker kunt u naar Nederland reizen. U kunt de mvv zien als een speciaal visum. De mvv is in veel gevallen een voorwaarde voor een verblijfsvergunning.  

Ik wil iemand uitnodigen om voor kort verblijf naar Nederland te komen. Moet ik een visum aanvragen?

In veel gevallen is een visum nodig om naar Nederland te kunnen reizen. Dit is afhankelijk van de nationaliteit van de persoon die u uitnodigt. In geval van kort verblijf, vraagt u een Schengenvisum aan. Met dit visum is een verblijf tot 90 dagen mogelijk in het Schengengebied. Het visum vraagt u aan bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst of het land van verblijf. Het is belangrijk u goed voor te bereiden op een visumaanvraag, deze wordt namelijk streng beoordeeld. Vraag onze juristen gerust om advies. 

Heb ik een visum nodig om naar het Verenigd Koninkrijk (VK) te reizen?

In veel gevallen is een visum nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Als u de nationaliteit heeft van een EU-lidstaat, Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland is geen visum vereist.  In sommige gevallen gelden soepelere regels. Bijvoorbeeld als u een familielid bent van iemand met bovengenoemde nationaliteit. Wij helpen u graag met bepalen of een visum nodig is en de aanvraag ervan. 

nl_NLNederlands