Juridisch advies

Wij zijn er voor al uw vragen over het reguliere vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is volop in ontwikkeling en omvat vele onderwerpen. Voor zowel algemene als specifieke vragen kunt u bij Réunir Rechtshulpverlening terecht.

Het vreemdelingenrecht regelt onder meer de voorwaarden voor toelating en verblijf in Nederland. Wij kunnen u adviseren bij uiteenlopende onderwerpen binnen dit rechtsgebied.

U kunt ons bijvoorbeeld vragen onder welke voorwaarden u kunt werken of ondernemen in Nederland. De regels over werken en ondernemen in Nederland staan bekend om de strenge toetsing. Onze juristen kunnen u uitleggen welke regels van toepassing zijn op uw situatie en staan u tijdens de gehele procedure bij.

Als u een verblijfsvergunning aan wilt vragen voor uw familie -of gezinslid, kunt u ons ook om advies vragen. In sommige gevallen gelden hiervoor andere regels. Bijvoorbeeld als u de nationaliteit heeft van een andere EU-lidstaat, of als u als Nederlander recent in een andere EU-lidstaat heeft gewoond. Deze omstandigheden kunnen gunstigere gevolgen hebben op uw aanvraag. U kunt van Réunir Rechtshulpverlening een passend advies verwachten.

Voor Turkse (gezins)migranten en hun familieleden die voor langdurig verblijf naar Nederland willen komen gelden ook andere (gunstigere) regels dan voor reguliere migranten van buiten de Europese Unie. Dit komt door het Associatieverdrag tussen Turkije en de Europese Unie. Wel zijn recent veranderingen aangebracht in deze soepelere regelgeving. Zo geldt voor Turken vanaf 1 januari 2022 een inburgeringsplicht, terwijl dit eerst niet op hen van toepassing was. Onze juristen blijven goed op de hoogte van de ontwikkelingen waardoor u van actueel advies voorzien wordt.

U kunt ons ook benaderen in geval van onrechtmatig verblijf. U kunt van Réunir Rechtshulpverlening een integere en eerlijke benadering verwachten. Uw belangen staan centraal, tezamen met een eerlijk advies over het perspectief.

Heeft u een juridische vraag? Neemt u dan voor meer informatie contact met ons op.

Vreemdelingenrecht

Réunir Rechtshulpverlening helpt u bij al uw vragen over visa en verblijfsvergunningen

Veelgestelde vragen over juridische dienstverlening

Waarom heb ik een jurist nodig?

Het is belangrijk dat betrokkenen zich realiseren dat de Immigratie – en Naturalisatiedienst uitvoerder is van het migratiebeleid in Nederland en dus gespecialiseerd is in het vreemdelingenrecht. Betrokkenen zijn dit vaak niet, waardoor het van zeer toegevoegde waarde is een jurist in te schakelen als u een procedure start of er een procedure tegen u gestart wordt.

Hoe lang gaat mijn procedure duren?

De duur van de procedure is afhankelijk van het onderwerp. De ervaring leert dat vreemdelingenrechtelijke procedures vaak tijdrovend zijn. Bij de aanvraag van een mvv is de beslistermijn drie maanden. De IND kan deze beslistermijn verlengen als er meer tijd nodig is.

Wat zijn de kosten?

Voor sommige diensten hoeft u niet te betalen. Een aanvraag voor verlenging van uw vreemdelingendocument is bijvoorbeeld kosteloos. In veel gevallen kan een vaste prijsafspraak gemaakt worden. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de complexiteit en omvang van uw zaak. Tijdens de intake wordt met u overlegd of een vaste prijs mogelijk is. Informeer naar de kosten door contact met ons op te nemen. 

Hoe gaan wij om met Covid-19 (Corona)?

We doen ons uiterste best uw zaak niet te laten vertragen door de pandemie. Bovendien proberen we zoveel mogelijk per mail of telefonisch het contact te onderhouden en werken we uitsluitend op afspraak. In de meeste gevallen is het prettig elkaar in persoon te ontmoeten op kantoor. Tijdens een afspraak houden we 1.5 meter afstand.

nl_NLNederlands